CIHEX: hart voor Sociale Hygiëne!

CIHEX is een jonge organisatie met als voornaamste doel het ontwikkelen, organiseren en afnemen van examens sociale hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf.
In de visie van CIHEX kan examinering slechts onafhankelijk plaats vinden als de verantwoordelijkheid daarvoor berust bij een instantie die zich niet bezig houdt met de verzorging van opleidingen of het uitgeven van leermiddelen.


Professionele examinering
De examinering van CIHEX berust op drie belangrijke pijlers:
  • betrouwbaarheid
  • validiteit
  • bruikbaarheid

Toezicht
Het externe toezicht op de examinering van CIHEX wordt verzorgd door de
Examenkamer.


 
sociale hygiene horeca
Sociale Hygiëne voor het horecabedrijf Bedrijfsleiders van organisaties die alcohol schenken of verkopen moeten volgens de Drank- en Horecawet beschikken over voldoende kennis en inzicht op het gebied van Sociale Hygiëne. Per examen:
€ 95,00 *